Přihlášení

Tato stránka je v rekonstrukci.

Pro přihlášení k parašutistickému výcviku pošlete mail na: katka@pink.at

Př.: Předmět: Mám zájem o AFF Kurz - místo (Klatovy) + datum (viz termín)

 

Závazná přihláška k Parašutistickému kurzu (AFF)
Povinné pole prosíme vyplňte, předejdeme tak následným dotazům!
Neúplné přihlášky nebudou zpracovány!

 Klatovy
 AFF all inclusive special
 AFF 28 (Kompletní parašutistický kurz)
 AFF-Ausbildung (do úrovně AFF Level 7)
 AFF-Mini-Kurs (Tandem a jeden seskok AFF Level 1)

Ceny Termíny

 

Přihlašovací údaje:

Jméno/first name  *
Příjmení/surname  *
Adresa/address  *
PSČ/zip code  *
Město/town  *
Telefon/phone  *
Email *
Datum narození/birth date  *
Váha/Výška / weight/height  *  *
Číslo pasu (OP)/platný do /Passport #/valid  
   
Požadovaný termín:/course begin
Cena/price
Ich werde die erforderliche Anzahlung überweisen (Instruktionen dafür bekommst Du mit der Anmeldebestätigung) / send wiring instructions
Für Deutsche: Ich schicke das ärztliche Attest umgehend per Post/Fax /email send the medical by post/fax/email
Poznámky:/ notices:

Souhlasím s obchodními podmínkami/I agree the general business conditions and instruction rules společnosti Pink Aviation, spol. s r.o.
Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Ausbildungsrichtlinien/I agree the general business conditions and instruction rules des/of the IPPC.

Datum/date: 

Pokud neobdržíte žádnou odpověď, prosíme označte celý a vyplněný formulář [ctrl+A], zkopírujte [ctrl+C] a vložte takto zkopírovaný formulář do nového emailu a odešlete na emailovou adresu manifest@pink.at

nebo 

Faxem na číslo: 

nebo poštovní adresu: Pink Aviation, spol. s r.o., Letiště Klatovy, 339 01 Klatovy, CZ

Wenn keine Rückbestätigung kommt: Das ganze Formular markieren [strg A], kopieren [strg C] und in ein neues e-mail einfügen [strg V] und als mail an office@pink.at verschicken!

oder

Faxen an (01) 88 98 222 26 oder per Post an: IPPC - International Pink Parachute Club
Endresstrasse 79/4; A-1230 Wien